070 657 97 94 info@chipco.se

Byggtjänster

Vårt utbud av byggtjänster är komplext, komplett och helt unikt. Vi genomför planerade insatser som etablering av byggbodar, rivning, lastning, lossning och sortering av material, kranlyft, städning och magasinering.
Vi kommer snabbt till undsättning när oväntade problem dyker upp.
Det kan handla om snöröjning eller vattenpumpning, täckning av material, kompletteringar till byggbodar eller att tillfälligt förstärka er befintliga personalstyrka inom en rad olika funktioner, till exempel flagg- och hissvakter.
Våra anställda är vår stora tillgång och självklart ser vi till att alla har den utrustning som krävs för jobbet. Vi är givetvis också kopplade till ID06-systemet som ger våra medarbetare byggbranschens viktiga ID06-kort.
Z

Intransporter

 

Z

Logistik

 

Z

Trafikvakter

 

Z

Källsortering