070 657 97 94 info@chipco.se

Kvalitetsarbete

Chipco AB strävar efter högsta kvalitet i alla led – i kunduppdrag, personalvård och miljöarbete. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsmetoder, rutiner och uppföljning.
CHIPCO AB har idag ett unikt serviceutbud.
Vi vågar påstå är marknadens mest kompletta. Ibland säger vi lite skämtsamt, att våra kunder kan ringa oss mitt i natten – men i princip stämmer det. Vår framgång är helt beroende av våra kunder och vårt genuina engagemang är vår främsta framgångsfaktor.

Pålitlighet

Att våra kunder och vår omvärld ser oss som ett ärligt och pålitligt företag med marknadens bästa tjänster.

Stabil ekonomi

Att vi har en bra och stabil ekonomi som ger oss självständighet och frihet för att säkerställa en hög konkurrensförmåga.

Trivsel

Att våra medarbetare trivs med sitt arbete och är stolta över företagets rykte och tjänster idag och imorgon.

Optimering

Att vi hela tiden arbetar för förbättring och optimering för att möta våra kunders krav och förväntningar.