070 657 97 94 info@chipco.se

Miljöpolicy

Vårt miljömål är att minimera miljöutsläpp och slitage och vi följer noggrant branschens utveckling inom miljöområdet. Vi ser också till att våra anställda arbetar resurssnålt och använder så miljövänliga och icke allergiframkallande kemikalier som möjligt.

För oss är det självklart med glasklar information.
Vi informerar alltid våra kunder om vilka kemikalier och städmetoder vi använder oss av; deras miljöegenskaper, återanvändning och återvinning. Miljöbilar ingår också som en del av vår miljöpolicy.

 

CHIPCO AB anser sig helt kapabel att med sin personalstyrka och organisation kunna genomföra uppdraget hos er med högsta kvalitet.