070 657 97 94 info@chipco.se

Referenser

Chipco AB strävar efter högsta kvalitet i alla led – i kunduppdrag, personalvård och miljöarbete. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsmetoder, rutiner och uppföljning.
CHIPCO AB har idag ett unikt serviceutbud.
Vi vågar påstå är marknadens mest kompletta. Ibland säger vi lite skämtsamt, att våra kunder kan ringa oss mitt i natten – men i princip stämmer det. Vår framgång är helt beroende av våra kunder och vårt genuina engagemang är vår främsta framgångsfaktor.
v
Michael Dahlkvist – M3 Bygg AB
Grovröjning och logistik
 

Vi har jobbat med Chipco i cirka 1,5 år under vårt bygge i kvarteret Björnen på Drottninggatan i Stockholm.
Läget är känsligt – renlighet och logistik har därför varit oerhört viktigt. Chipco har skött renhållningen så väl att vi till och med fått beröm av grannarna, även bostadsrättsinnehavare.

Chipco har också ansvarat för en del av logistiken – trafiken till och från bygget, tagit hand om och fördelat material, lotsat truckar etc. Jag uppskattar deras engagemang och sättet att hantera snabba ändringar/prioriteringar. Dom har varit oss till enorm hjälp – fixat allt!

v
Åza Henriksson – NCC
– projekt Mästerhuset
Vårt byggprojekt Mästerhuset var stort – flera våningar om vardera ca 1900 kvm – och här fick vi god användning av
Chipcos många olika kompetenser inom logistik, bland annat mottagning av leveranser både
under dag- och kvällstid, fin- och grovstädning plus en mängd dagliga uppgifter.

Deras tjänstvillighet, flexibilitet och förmåga att alltid ställa upp med den personalstyrka som behövs i olika sammanhang är något jag uppskattar. Om något planerat jobb måste senareläggas, ställer dom lätt om. Och dom kommer också med kort framförhållning – från en dag till en annan – när det behövs.
v
Gustav Westphal – NCC, Logistkansvarig
Vi arbetar med Chipco sedan 3 år och med våra goda erfarenheter har vi successivt utvidgat deras åtaganden.
De har en – minst sagt – bred kompetens; från att ha jobbat med uppdrag inom avfallshantering och städning har Chipco också fått ansvar för logistiken kring intransport av byggmaterial och allt sköter de till full belåtenhet.

Vi har dem ofta med i vår planering men de rycker också in i akuta fall. Jag är väldigt glad för den goda personliga kontakten med Chipco och mycket tacksam för deras flexibilitet och vilja att alltid ställa upp – även med kort varsel.

v
Emilia Sköldefors – ESS, Projektledning
 

Chipco kan man alltid lita på – dom är duktiga! Vi har arbetat med dem i många år och anlitat dem i olika sammanhang, även för avancerade jobb. Som exempel kan jag nämna ett rivningsuppdrag med asbesthantering – ett känsligt uppdrag som kräver specialutbildat folk, skyddsutrustning och specialverktyg. Behöver vi akut hjälp, då vet vi vilka vi ska ringa – Chipco ställer alltid upp och sköter sig alltid perfekt. Det vi bestämt ska göras, blir gjort och alltid klart i tid.

Vi är flexibla och ställer upp även med kort varsel. Vårt team med över 60 engagerade och proffsiga medarbetare hjälper dig som byggare att lösa alla tänkbara problem.
Ring oss du när du vill lägga upp en plan för hur vi kan stödja er under byggets gång eller när något oförutsett behöver lösas akut. Kontakta oss redan idag.