070 657 97 94 info@chipco.se

Till 100% - ett "Team" för er

I grunden är vi ett familjeföretag, men nu är vi ett team på över 50 medarbetare.
Ett starkt sammansvetsat team i olika åldrar som inte backar får något, med många olika kompetenser och erfarenheter. Vår växer tillsammans med vår personal och vi är måna om att ta tillvara på alla kunskaper samtidigt som vi ger varje individ möjlighet att utvecklas.

 

Eget ansvar är viktigt i delaktighet i beslut.
Vi vet att nöjda medarbetare är ett måste för att lyckas och vi är måna om att motivera – bland annat genom utbildning och ekonomiska incitament, men framförallt genom eget ansvar och delaktighet i viktiga beslut.

 

CHIPCO AB anser sig helt kapabel att med sin personalstyrka och organisation kunna genomföra uppdraget hos er med högsta kvalitet.

Kontinuitet

 

}

Rutiner

 

l

Uppföljning

 

Kvalitet