070 657 97 94 info@chipco.se

Våra tjänster

Vi är medvetna om att serviceverksamhet förutsätter stort personligt engagemang av varje enskild medarbetare. Vi anser att engagemang skapas genom delaktighet i beslut, öppen och ärlig information, resultatutdelning och andra incitament.
Vi tillvaratar individens vilja, resurser och kompetens.
Dessa egenskaper har vi utvecklat under många år. Företagsledningen strävar efter att alla medarbetare känner sig delaktiga i företagets prestationer och tillsammans skapar den kvalité företaget står för.
CHIPCO AB anser sig helt kapabel att med sin personalstyrka och organisation kunna genomföra uppdraget hos er med högsta kvalitet.
Z

Bra material

Kvalitetssäkrade materialval för just ditt projekt är viktigt för oss.

Z

Stor erfarenhet

Du är alltid uppdaterad med vårt arbete, daglig kontakt med din projektansvarige.

Z

Rätt kompetens

Du kommer att ha minst en personlig handledare hos oss hela vägen.