070 657 97 94 info@chipco.se

Personalpolicy

Chipco AB strävar efter högsta kvalitet i alla led – i kunduppdrag, personalvård och miljöarbete. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsmetoder, rutiner och uppföljning.

Nöjda medarbetare är A och O för vår framgång.
Genom god personalvård och individuell kompetensutveckling – både internt och externt – når vi ett av våra mål: låg personalomsättning. Samtliga utbildningar sker i enlighet med Byggmästareföreningen.
CHIPCO AB anser sig helt kapabel att med sin personalstyrka och organisation kunna genomföra uppdraget hos er med högsta kvalitet.